Klasyczne wejście do budynku z drzwiami automatycznie rozsuwanymi do boku. Na zewnątrz użyta mata Modular 9300, natomiast w przedsionku oraz wewnątrz mix maty Modular 9300 i Modular 9900 z wypełnieniem tekstylnym w ułożeniu kierunkowym.

Klasyczne wejście do budynku z drzwiami automatycznie rozsuwanymi do boku. Na zewnątrz użyta mata Modular 9300, natomiast w przedsionku oraz wewnątrz mix maty Modular 9300 i Modular 9900 z wypełnieniem tekstylnym. Oryginalne ułożenie kierunkowe.

Wejście do budynku z drzwiami obrotowymi w kole. Na zewnątrz użyta mata Modular 9300, natomiast w przedsionku oraz wewnątrz mix maty Modular 9300 i Modular 9900 z wypełnieniem tekstylnym z ułożeniem kierunkowym.

Wejście do budynku z drzwiami obrotowymi w kole. Na zewnątrz użyta mata Modular 9300, natomiast w przedsionku oraz wewnątrz mix maty Modular 9300 i Modular 9900 z wypełnieniem tekstylnym. Oryginalne ułożenie kierunkowe.

Skontaktuj się z nami